Komornik Opole, Kancelaria komornicza Opolu
Komornik Opole, Kancelaria komornicza Opolu
Komornik opole

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu


Bartłomiej JabłońskiKancelaria posiada dostęp online baz danych ksiąg wieczystych (Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych - PD CBKW) - co umożliwia błyskawiczne ustalenie nieruchomości, której właścicielem jest dłużnik.

Kancelaria posiada dostęp online baz danych pojazdów MSWiA( Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK ) - co umożliwia błyskawiczne ustalenie pojazdów należących do dłużnikaPonadto Kancelaria jest w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych (w formie elektronicznej) kierowanych za pośrednictwem E-SĄDU


Obecnie wdrażana jest elektroniczna możliwość dostępu online do:
- Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI) (ustalenie miejsca zatrudnienia dłużnika)
- Systemu OGNIVO (ustalenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika)

Posiadany przez kancelarię dostęp do w/w baz umożliwi skrócenie czasu uzyskiwania informacji o dłużniku do 1-3 dni.


Na wniosek wierzycieli w sprawach KM kierowane są zapytania od odpwiednich instytucji w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Copyright ©Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński   |   Projekt i wykonanie
stat4u